Velkommen til Brynjå!


Brynjå er en 5 årsavdeling, som i barnehageåret 2017/18 består av 23 flotte førskolebarn. Vårt gjennomgående fokus er selvsagt den viktige leken og læringen som foregår gjennom den. Vi driver også med skoleforberedende aktiviteter. Rammeplanens 7 fagområder er innarbeidet i hverdagen.

Vi er en aktivitets- og friluftsgruppe, og skal være i aktivitet og ute i friluft flere ganger i uken. Vi har blant annet Klatrefabrikken, skøyteopplæring, Steps dansestudio og svømming på tapetet i løpet av året. Utenom dette skal vi lage vår egen leirplass i skogen, hvor vi blant annet skal bygge gapahuk. På leirplassen vår og ellers ute i naturen skal vi tilbringe mye tid. Med sekken på ryggen og mottoet "ut på tur, aldri sur", tar vi beina fatt og drar ut på eventyr! :) Vi har altså planer om å være mye ute og i aktivitet. Vi vil bruke naturen og kroppen som et grunnlag for lek og læring. Vi ønsker at barna skal bli kjent med naturens rikdom, og respektere og bli glad i den. Vi ønsker at barna skal bli kjent med kroppen sin og alt den er i stand til å gjøre. Dette blir et spennende år!! :)

 

Vårt prosjektarbeid i år er "Naturens hundre språk", og temaet vårt er "Det var en gang".

 

Vi jobber ut fra en pedagogikk inspirert av filosofien fra Reggio Emilia - med et syn på barn, kunnskap og læring som tar utgangspunkt i barnas interesser, erfaringer, tanker og teorier. Et barnesyn som ser det kompetente barn - barn kan og vet.

 

Personalet:

Vi er en engasjert og positiv gjeng, som er tolerante og fordomsfrie. Våre ulike personligheter, kvaliteter og interesser gjør at vi utfyller hverandre godt. Vi ønsker at barna skal få utvikle seg i et harmonisk og læringsrikt miljø, og ønsker å gi dem gode erfaringer og opplevelser.

 

  • Pedagogisk leder: Henriette Meling Nordhus - 80%
  • Konstituert pedagog/barnepleier: Gunn Iren Hognestad - 90%
  • Pedagogisk medarbeider: Hanne Kambo Helvik - 80%
  • Spesialsykepleier til barn: Marit Fjogstad - 50%
  • Fagarbeider: Elin Hellem Korsbø - 90%

Prosjekt og temaarbeid blir dokumentert i form av bilder, tekst, tegninger og annet som barna lager. Vi oppfordrer dere til å sette av tid til å se på dokumentasjonen inne på avdelingen, og se på bildene som blir lagt ut på hjemmesiden. Hver måned legges det ut "Pedagogisk tilbakeblikk". Her kan dere lese om og se bilder av hva barna har gjort og lært i løpet av måneden + info om den kommende måneden. 

 

Er det noe dere lurer på, så nøl ikke med å spørre!! :)Henriette
Marit
Elin
Gunn Iren

Logg inn for å se alt innhold

Foreldre kan bruke navnet "gjest" og passordet får dere i barnehagen. Husk å logge ut igjen hvis dere sitter på en offentlig maskin :)

   
Send en e-post hvis du ikke får logget inn