Velkommen til Perlå!


Avdelingen består av 14 barn fra 1-2 år og har 4 voksne.

BARNEHAGEÅRET 2017-2018

Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til Perlå. I år er vi 14 barn, fordelt på 7 gutter og 7 jenter

Fra 2017 til 2020 er det overbyggende tema "NATURENS HUNDRE SPRÅK, årets tema er "Det var en gang.." Vi på liten avdeling vil konsentrere oss om eventyret "Gullhår og de tre bjørnene" før jul og etter jul vil vi ha fokus på "Den lille røde høna". Prosjektet er noe vi jobber med hele tiden, i smågrupper, språkgruppe i hverdagensaktiviteter, lek og gjennom det å være bevisste voksne som undrer oss sammen med barna.

Vi er en barnehage som er inspirert av Reggio Emilia der vi ser på barnet som kompetent. Vi undrer oss sammen med barna, vi lar dem finne fram til svar selv ved å være tilstede, lyttende, reflekterte, bevisste og delaktige voksne. Vi setter det å bygge gode relasjoner høyt, både mellom voksne-barn, barn-barn og voksne-voksne. Da vi mener at dette er viktig for barns trivsel og utvikling.  

Vi som jobber på perlå har mange års erfaring, og vi tenker barns beste og jobber ut i fra det. Vi har mye humor, mange ideer, og vi utfyller hverandre på en fin måte. Det som er viktigst for oss er at barna føler seg sett, hørt og at vi møter dem på en likeverdig måte.

 

 

 

 

 

 

 

De ansatte på Perlå:

  • Pedagogisk leder: Linda Bjerga 90%
  • Medarbeider: Kirsti Pedersen  i 100% ( Mike Green 100 % )
  • Medarbeider: Mona Wathne  i 100%
  • Medarbeider: Maria A.Løvik 100 %Kirsti
Mona
Maria
Linda Karin

Logg inn for å se alt innhold

Foreldre kan bruke navnet "gjest" og passordet får dere i barnehagen. Husk å logge ut igjen hvis dere sitter på en offentlig maskin :)

   
Send en e-post hvis du ikke får logget inn