Velkommen til Perlå!


Avdelingen består av 14 barn fra 1-2 år og har 4 voksne.

BARNEHAGEÅRET 2016-2017

Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til Perlå. I år er vi 14 barn, fordelt på 9 gutter og 5 jenter

I år er prosjektet vårt: MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. Dette er noe vi jobber med hele tiden, i smågrupper, i hverdagensaktiviteter, lek og gjennom det å være bevisste voksne som undrer seg sammen med barna.

Vi er en barnehage som er inspirert av Reggio Emilia der vi ser på barnet som kompetent. Vi undrer oss sammen med barna, vi lar dem finne fram til svar selv ved å være tilstede, lyttende, reflekterte, bevisste og delaktige voksne.

Vi som jobber på perlå har mange års erfaring, og vi tenker barns beste og jobber ut i fra det. Vi har mye humor, mange ideer, og vi utfyller hverandre på en fin måte. Det som er viktigst for oss er at barna føler seg sett, hørt og at vi møter dem på en likeverdig måte.

 

 

 

 

 

 

 

De ansatte på Perlå:

  • Pedagogisk leder: Kjersti Bakka 90%
  • Medarbeider: Kirsti Pedersen i 100%
  • Medarbeider: Mona Olsen  i 100%
  • Medarbeider: Maria A.Løvik 100 %
  • Linda Karin (i permisjon)Kirsti
Mona
Maria
Kjersti
Linda Karin

Logg inn for å se alt innhold

Foreldre kan bruke navnet "gjest" og passordet får dere i barnehagen. Husk å logge ut igjen hvis dere sitter på en offentlig maskin :)

   
Send en e-post hvis du ikke får logget inn